Tin tức

‹ Quay lại

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN THỦ CỦA MÁY CHỦ HERO 7

Xin chào các Hero,

Để giúp các Hero dễ dàng có mở đầu thuận lợi nhất trong hành trình chinh phục GunPow 3D. GunBoss đem tới những sự kiện vô cùng hấp dẫn, hỗ trợ các Hero có thể trải nghiệm các tính năng ingame dễ dàng hơn.


PHẠM VI ÁP DỤNG: MÁY CHỦ HERO 7


1. Nạp liên tục

Thời gian mở: Từ 08/11 - 11/11.

Nội dung: Mỗi ngày các Hero tham gia nạp mốc 80 Kim Cương trở lên sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn với thông tin chi tiết sau:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Ngày 1 nạp 80 Kim CươngTúi chọn mảnh pet cam6
Giáo trình thầy luyện thú6
Vàng30000
Ngày 2 nạp 200 Kim CươngTúi chọn mảnh pet cam8
Giáo trình thầy luyện thú10
Vàng50000
Ngày 3 nạp 400 Kim CươngTúi chọn mảnh pet cam12
Giáo trình thầy luyện thú15
Kim cương100
Nạp đủ 3 ngày thưởng thêmTúi chọn mảnh pet cam20
Giáo trình thầy luyện thú25
Kim cương188

2. Nạp định mức

Nội dung: Các Hero nạp Kim Cương 1 lần đạt đúng mốc chỉ định sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.

A. Nạp định mức 1

Thời gian mở: Ngày 09/11.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp 1 lần 80 kim cươngMảnh Sao May Mắn5
Thuốc thức tỉnh pet - Sơ10
Vàng50000
Nạp 1 lần 200 kim cươngMảnh Sao May Mắn10
Thuốc thức tỉnh pet - Sơ20
Vàng100000
Nạp 1 lần 400 kim cươngMảnh Sao May Mắn15
Thuốc thức tỉnh pet - Sơ30
Kim cương100
Nạp 1 lần 800 kim cươngMảnh Sao May Mắn20
Thuốc thức tỉnh pet - Sơ40
Kim cương188
Nạp 1 lần 2000 kim cươngMảnh Sao May Mắn25
Thuốc thức tỉnh pet - Sơ50
Kim cương388

B. Nạp định mức 2

Thời gian mở: Ngày 12/11.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp 1 lần 80 kim cươngTúi mảnh cam ngẫu nhiên5
Đá đột phá-Sơ30
Vàng50000
Nạp 1 lần 200 kim cươngTúi mảnh cam ngẫu nhiên10
Đá đột phá-Sơ50
Vàng100000
Nạp 1 lần 400 kim cươngTúi mảnh cam ngẫu nhiên15
Đá đột phá-Sơ70
Kim cương100
Nạp 1 lần 800 kim cươngTúi chọn mảnh trang bị cam20
Đá đột phá-Sơ100
Kim cương188
Nạp 1 lần 2000 kim cươngTúi chọn mảnh trang bị cam25
Đá đột phá-Sơ135
Kim cương388

C. Nạp định mức 3

Thời gian mở: Ngày 14/11.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp 1 lần 80 kim cươngQuà đá quý ngẫu nhiên5
Đá tinh luyện-Sơ5
Vàng50000
Nạp 1 lần 200 kim cươngQuà đá quý ngẫu nhiên10
Đá tinh luyện-Sơ10
Vàng100000
Nạp 1 lần 400 kim cươngQuà đá quý ngẫu nhiên15
Đá tinh luyện-Vừa5
Kim cương100
Nạp 1 lần 800 kim cươngQuà đá quý ngẫu nhiên20
Đá tinh luyện-Vừa10
Kim cương188
Nạp 1 lần 2000 kim cươngQuà đá quý ngẫu nhiên25
Đá tinh luyện-Cao8
Kim cương388

3. Nạp mỗi ngày

Nội dung: Mỗi ngày, các Hero tham gia nạp đạt mốc 80 Kim Cương trở lên sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.

Thời gian mở: Từ 08/11 - 14/11.

Điều kiệnQuàSố lượng
Nạp mỗi ngày trên 80 Kim CươngMảnh Lãnh chúa Sói Xám5
Đá đột phá-Sơ30
Vàng50000

4. X2 xu thi đấu

Nội dung: Tại thời gian diễn ra sự kiện, Hero sẽ được X2 Xu thi đấu.

Thời gian mở: Từ 13/11 - 14/11.

5. Tăng cấp nhận thưởng

Nội dung: Các Hero tăng cấp đến mức chỉ định sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.

CấpQuàSố lượng
10Vé rút thẻ pet1
Túi luyện bắn sơ3
Vàng8888
12Tâm hỏa ma tinh1
Túi chỉ huy sơ3
Kim cương100
15Vé rút thẻ pet1
Thẻ EXP VIP lam1
Túi tất sát sơ3
18Gói mảnh bảo vật2
Túi luyện bắn sơ3
Kim cương100
20Gói mảnh bảo vật2
Túi chỉ huy trung3
Kim cương100
22Đá đột phá-Sơ50
Túi tất sát trung3
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Kim cương150
25Thẻ EXP VIP đỏ1
Đá đột phá-Sơ50
Túi chọn mảnh trang bị tím3
Kim cương150
30Thuốc thức tỉnh pet - Sơ30
Túi luyện bắn cao3
Túi mảnh trang bị cam ngẫu nhiên3
Kim cương200
35Thẻ EXP VIP vàng1
Nhẫn cuồng bạo1
Túi chỉ huy3
Kim cương300
38Thuốc thức tỉnh pet - Cao20
Túi tất sát trung3
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Kim cương300
40Thẻ EXP VIP vàng1
Đá tinh luyện - Trung10
Túi chọn mảnh trang bị cam3
Kim cương400
45Giáp tinh kim1
Túi chỉ huy siêu3
Kim cương500

6. Sự kiện thi đấu

Nội dung: Các Hero tham gia thi đấu đạt mốc trận thắng chỉ định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Số trận thắngQuàSố lượng
Thắng 5 trậnTúi Mảnh Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên1
Túi Mảnh Pet Ngẫu Nhiên1
Xu Thi Đấu100
Thắng 10 trậnTúi Mảnh Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên2
Túi Mảnh Pet Ngẫu Nhiên2
Xu Thi Đấu100
Thắng 15 trậnTúi Mảnh Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên3
Túi Mảnh Pet Ngẫu Nhiên3
Xu Thi Đấu100
Thắng 20 trậnTúi Mảnh Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên4
Túi Mảnh Pet Ngẫu Nhiên4
Xu Thi Đấu100
Thắng 30 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên1
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên1
Xu Thi Đấu200
Thắng 40 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên2
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên2
Xu Thi Đấu200
Thắng 50 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên3
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên3
Xu Thi Đấu200
Thắng 60 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên4
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên4
Xu Thi Đấu200
Thắng 70 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên5
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên5
Xu Thi Đấu200
Thắng 80 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên6
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên6
Xu Thi Đấu200
Thắng 90 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên7
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên7
Xu Thi Đấu200
Thắng 100 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên8
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên8
Xu Thi Đấu200

7. Tiêu tích lũy

Nội dung: Các Hero tham gia sử dụng Kim Cương đạt mức chỉ định sẽ nhận được nhiều phần qua hấp dẫn.

Thời gian mở: Từ 12/11 - 14/11.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Tiêu Tích Lũy 500 kim cương Túi kĩ năng bắn - Trắng8
Túi tất sát - Trắng8
Túi chỉ huy - Trắng8
Túi di chuyển - Trắng8
Tiêu Tích Lũy 1000 kim cương Mảnh pet - ArLong cuồng bạo20
Đá sinh lực cấp 13
Đá tấn công cấp 13
Đá phòng thủ cấp 13
Tiêu Tích Lũy 2000 kim cương Mảnh pet - ArLong cuồng bạo40
Đá sinh lực cấp 23
Đá tấn công cấp 23
Đá phòng thủ cấp 23
Tiêu Tích Lũy 4000 kim cương Mảnh pet - Lãnh chúa sói xám20
Đá sinh lực cấp 32
Đá tấn công cấp 32
Đá phòng thủ cấp 32
Tiêu Tích Lũy 6000 kim cương Mảnh pet - Lãnh chúa sói xám30
Đá sinh lực cấp 33
Đá tấn công cấp 33
Đá phòng thủ cấp 33
Tiêu Tích Lũy 9000 kim cương Mảnh pet - Lãnh chúa sói xám40
Đá sinh lực cấp 42
Đá tấn công cấp 42
Đá phòng thủ cấp 42
Tiêu Tích Lũy 12000 kim cương Mảnh pet - Lãnh chúa sói xám50
Đá sinh lực cấp 51
Đá tấn công cấp 51
Đá phòng thủ cấp 51
Tiêu Tích Lũy 15000 kim cương Mảnh pet - Lãnh chúa sói xám80
Đá sinh lực cấp 52
Đá tấn công cấp 52
Đá phòng thủ cấp 52

8. Vòng quay may mắn

Nội dung: các Hero dùng 50 kim cương để nhận 1 lần quay, mỗi lần quay nhận 1 lần thưởng, có tỉ lệ nhận vật phẩm có giá trị khủng. Quay thưởng có thể được tích điểm, các Hero đạt đủ điểm có thể thêm phần thưởng.

Thời gian mở: Từ ngày 09/11 - 12/11.

Phần thưởng:

Vật phẩmSố lượng
Tủi mảnh thú cưỡi10
Doughnut5
Đá đột phá-Sơ5
Tinh hoa thú cưỡi10
Túi mảnh thú cưỡi3
Mảnh Xạ Thủ1
Hoa kẹo mút2
Ngựa lửa địa ngục1

Quà tích điểm:

Mốc điểmQuà tích điểmSố lượng
30Mảnh thú cưỡi thông dụng10
Vàng18888
100Tinh hoa thú cưỡi25
Mảnh thú cưỡi thông dụng15
Vàng38888
200Tinh hoa thú cưỡi50
Mảnh thú cưỡi thông dụng30
Vàng58888
350Tinh hoa thú cưỡi75
Mảnh thú cưỡi thông dụng50
Vàng88888
600Chip Máy Đào1
Mảnh thú cưỡi thông dụng50
Vàng128888

9. Shop giảm giá

Thời gian mở: Từ 13/11 - 14/11.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, trong shop sẽ bán giảm giá các vật phẩm giá trị sau

Vật phẩmGiá (Kim Cương)Số lần mua
Túi Chọn Mảnh Pet Cam 14820
Quà Giới Hạn Cường Hóa 1485
Túi Mảnh Thú Cưỡi 11530
Túi kỹ năng (Lục, có thể chọn) 1820

10. Giảm giá Kết Hôn

Thời gian mở: Từ ngày 10/11 - 12/11

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hero kết hôn sẽ được giảm 20% giá làm lễ.

11. Tăng lực chiến vĩnh viễn

Nội dung: Các Hero đạt mốc lực chiến chỉ định sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Lực chiến đạt 10kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi luyện bắn sơ3
Túi tất sát sơ3
Lực chiến đạt 15kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi chỉ huy sơ3
Túi di chuyển sơ3
Lực chiến đạt 20kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi tụ lực sơ3
Túi chiến thuật sơ3
Lực chiến đạt 25kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi luyện bắn sơ5
Túi tất sát sơ5
Lực chiến đạt 30kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi chỉ huy sơ5
Túi di chuyển sơ5
Lực chiến đạt 40kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi tụ lực sơ5
Túi chiến thuật sơ5
Lực chiến đạt 50kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam3
Túi luyện bắn trung3
Túi tất sát trung3
Lực chiến đạt 60kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam3
Túi chỉ huy trung3
Túi di chuyển trung3
Lực chiến đạt 75kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam3
Túi tụ lực trung3
Túi chiến thuật trung3
Lực chiến đạt 90kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam5
Túi luyện bắn trung5
Túi tất sát trung5
Lực chiến đạt 105kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam5
Túi chỉ huy trung5
Túi di chuyển trung5
Lực chiến đạt 120kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam5
Túi tụ lực trung5
Túi chiến thuật trung5
Lực chiến đạt 140kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam5
Túi luyện bắn trung8
Túi tất sát trung8

12. ĐĂNG NHẬP LIÊN TỤC

Thời gian mở: 08.11 - 14.11

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hero đăng nhập vào game đạt ngày chỉ định sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Ngày 1Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Quà mảnh pet5
Kim cương100
Ngày 2Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Quà mảnh pet5
Kim cương100
Ngày 3Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Quà mảnh pet5
Kim cương100
Ngày 4Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Quà mảnh pet5
Kim cương100
Ngày 5Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Quà mảnh pet5
Kim cương100
Ngày 6Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Quà mảnh pet5
Kim cương100
Ngày 7Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Quà mảnh pet5
Kim cương100

13. NẠP TÍCH LŨY

Nội dung: Các Hero nạp Kim Cương đạt mốc chỉ định sẽ nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Thời gian mở: 08/11 đến 10/11.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp tích lũy 388 Kim CươngTúi chọn mặt1
Túi chọn mắt1
Gói mảnh bảo vật8
Vàng50000
Nạp tích lũy 888 Kim CươngĐá đột phá-Sơ45
Vé rút thẻ pet2
Túi chọn mảnh trang bị cam8
Kim cương288
Nạp tích lũy 1888 Kim CươngQuần Sát Thủ1
Túi chọn bông tai1
Gói mảnh bảo vật12
Vàng100000
Nạp tích lũy 3888 Kim CươngĐá đột phá-Sơ90
Vé rút thẻ pet3
Túi chọn mảnh trang bị cam12
Kim cương488
Nạp tích lũy 5888 Kim CươngGiày Sát Thủ1
Nón Sát Thủ1
Gói mảnh bảo vật30
Vàng180000
Nạp tích lũy 8888 Kim CươngĐá đột phá-Sơ135
Vé rút thẻ pet5
Túi chọn mảnh trang bị cam40
Kim cương888
Nạp tích lũy 12888 Kim CươngÁo Sát Thủ1
Túi chọn biểu cảm1
Tim bầu trời3
Kim cương1288

14. X2 TỶ LỆ PET CAM

Thời gian mở: 08.11 - 11.11

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hero sẽ được x2 tỷ lệ ra pet cam.

15. BỒI DƯỠNG TRANG BỊ VĨNH VIỄN

Nội dung: Các Hero tham gia đạt đủ yêu cầu nhiệm vụ đề ra sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Cường hóa trang bị 50 lầnĐá đột phá-Sơ30
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng30000
Cường hóa trang bị 150 lầnĐá đột phá-Sơ100
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng100000
Khảm 5 đá Lv2 trở lênQuà bảo vật ngẫu nhiên2
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng20000
Khảm 18 đá Lv2 trở lênQuà bảo vật ngẫu nhiên5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng50000
Tinh luyện bảo vật 10 lầnĐá tinh luyện-Sơ5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng20000
Bảo vật bất kì tinh luyện đến lv15Đá tinh luyện-Cao5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng20000
Dung luyện trang bị 5 lầnTúi chọn mảnh trang bị tím40
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng20000
Có 4 món trang bị dung luyện +3Túi chọn mảnh trang bị cam20
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng20000
Tẩy luyện trang bị 10 lầnTúi bài Tarot3
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng20000

16. BỒI DƯỠNG PET VĨNH VIỄN

Nội dung: Các Hero tham gia đạt đủ yêu cầu nhiệm vụ đề ra sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Rút pet đơn 5 lầnVé pet2
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Rút pet x10 1 lầnVé pet5
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Rút pet x10 3 lầnTúi chọn mảnh pet cam15
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Nhận pet Lãnh Chúa Sói XámTúi chọn mảnh pet cam15
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Có 2 pet đạt lv20Thức ăn pet-Vừa10
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Có 2 pet đạt 3 saoQuà mảnh pet cam20
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Có 3 pet Bậc 3Thuốc thức tỉnh pet sơ100
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Tăng kĩ năng pet 5 lầnGiáo trình thầy luyện thú10
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Sở hữu 3 pet có kĩ năng lv5Giáo trình thầy luyện thú30
Quà mảnh pet5
Vàng20000

17. BỒI DƯỠNG THÚ CƯỠI VĨNH VIỄN

Nội dung: Các Hero tham gia đạt đủ yêu cầu nhiệm vụ đề ra sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Sở hữu 2 thú cưỡi (không chia phẩm chất)Túi mảnh thú cưỡi10
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Sở hữu 4 thú cưỡi (không chia phẩm chất)Túi mảnh thú cưỡi20
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Sở hữu 3 thú cưỡi Tím trở lênThú tinh-Cao20
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Sở hữu 1 thú cưỡi Cam trở lênThú tinh-Cao40
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Tăng sao thú cưỡi 5 lầnTinh hoa thú cưỡi10
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Tăng sao thú cưỡi 20 lầnTinh hoa thú cưỡi20
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Tăng bậc thú cưỡi 2 lầnThuốc tăng thú cưỡi1
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Tăng bậc thú cưỡi 5 lầnThuốc tăng thú cưỡi5
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Tăng bậc thú cưỡi 10 lầnThuốc tăng thú cưỡi10
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000

18. PHIÊU LƯU SINH TỒN VĨNH VIỄN

Nội dung: Các Hero tham gia đạt đủ yêu cầu nhiệm vụ đề ra sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Vượt ải sinh tồn 5 lầnMa tinh trị liệu1
Danh vọng mạo hiểm100
Vàng20000
Vượt ải 3 sinh tồnTâm hỏa ma tinh1
Danh vọng mạo hiểm100
Vàng20000
Vượt ải 6 sinh tồnRương ma tinh2
Danh vọng mạo hiểm100
Vàng20000
Vượt ải 9 sinh tồnRương ma tinh3
Danh vọng mạo hiểm100
Vàng20000
Vượt ải 12 sinh tồnQuà bảo vật ngẫu nhiên2
Danh vọng mạo hiểm100
Vàng20000
Mở rương 10 lầnMảnh huân chương Cam5
Danh vọng mạo hiểm100
Vàng20000
Mở rương 20 lầnMảnh huân chương Cam10
Danh vọng mạo hiểm100
Vàng20000
Mở rương bằng kim cương 3 lầnMảnh viên nén Cam5
Danh vọng mạo hiểm100
Vàng20000
Mở rương bằng kim cương 8 lầnMảnh viên nén Cam10
Danh vọng mạo hiểm100
Vàng20000

19. PHÁI PET VĨNH VIỄN

Nội dung: Các Hero tham gia đạt đủ yêu cầu nhiệm vụ đề ra sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Hoàn thành 3 nhiệm vụ phái petĐá đột phá-Sơ30
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng20000
Hoàn thành 8 nhiệm vụ phái petĐá đột phá-Sơ50
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng20000
Hoàn thành 12 nhiệm vụ phái petĐá đột phá-Sơ100
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Vàng20000
Phái pet ArLong 1 lầnVé pet2
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Phái pet Lãnh Chúa Sói Xám 2 lầnTúi chọn mảnh pet cam10
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Phái pet Công Chúa Xiêm La 2 lầnTúi chọn mảnh pet cam10
Quà mảnh pet5
Vàng20000
Viện trợ phái pet 3 lầnTúi chọn mảnh thú cưỡi10
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Viện trợ phái pet 6 lầnTinh hoa thú cưỡi20
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000
Viện trợ phái pet 10 lầnThuốc tăng thú cưỡi5
Mảnh thú cưỡi thông dụng5
Vàng20000

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Hero có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về GunPow 3D tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến GunPow 3D , Hero vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.