Tin tức

‹ Quay lại

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN THỦ CỦA MÁY CHỦ HERO 4

Xin chào các Hero,

Để giúp các Hero dễ dàng có mở đầu thuận lợi nhất trong hành trình chinh phục GunPow 3D. GunBoss đem tới những sự kiện vô cùng hấp dẫn, hỗ trợ các Hero có thể trải nghiệm các tính năng ingame dễ dàng hơn.


PHẠM VI ÁP DỤNG: MÁY CHỦ HERO 4


1. Nạp liên tục

Thời gian mở: Từ ngày 2 đến ngày 4 mở máy chủ

Nội dung: Mỗi ngày các Hero tham gia nạp mốc 80 Kim Cương trở lên sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn với thông tin chi tiết sau:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Ngày 1 nạp 80 Kim CươngTúi Chọn Mảnh Pet Cam2
Giáo trình Thầy Luyện Thú2
Thức Ăn Pet-Cao2
Ngày 2 nạp 200 Kim CươngTúi Chọn Mảnh Pet Cam4
Giáo trình Thầy Luyện Thú4
Thức Ăn Pet-Cao4
Ngày 3 nạp 400 Kim CươngTúi Chọn Mảnh Pet Cam6
Giáo trình Thầy Luyện Thú6
Thức Ăn Pet-Cao6
Nạp đủ 3 ngày thưởng thêmTúi Chọn Mảnh Pet Cam10
Giáo trình Thầy Luyện Thú10
Thức Ăn Pet-Cao10

2. Nạp định mức

Nội dung: Các Hero nạp Kim Cương 1 lần đạt đúng mốc chỉ định sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.

A. Nạp định mức 1

Thời gian mở: Ngày thứ 2 mở máy chủ.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp 1 Lần 80 kim cương Mảnh Xạ Thủ5
Thuốc Thức Tỉnh Pet - Sơ5
Nạp 1 Lần 200 kim cương Mảnh Xạ Thủ10
Thuốc Thức Tỉnh Pet - Sơ10
Nạp 1 Lần 400 kim cương Mảnh Xạ Thủ15
Thuốc Thức Tỉnh Pet - Sơ15
Nạp 1 Lần 800 kim cương Mảnh Xạ Thủ20
Thuốc Thức Tỉnh Pet - Sơ20
Nạp 1 Lần 2000 kim cương Mảnh Xạ Thủ25
Thuốc Thức Tỉnh Pet - Sơ25

B. Nạp định mức 2

Thời gian mở: Ngày thứ 4 mở máy chủ.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp 1 Lần 80 kim cương Túi Mảnh Cam Ngẫu Nhiên5
Đá Đột Phá - Sơ15
Nạp 1 Lần 200 kim cương Túi Mảnh Cam Ngẫu Nhiên10
Đá Đột Phá - Sơ30
Nạp 1 Lần 400 kim cương Túi Mảnh Cam Ngẫu Nhiên15
Đá Đột Phá - Sơ45
Nạp 1 Lần 800 kim cương Túi Chọn Mảnh Trang Bị Cam20
Đá Đột Phá - Sơ60
Nạp 1 Lần 2000 kim cương Túi Chọn Mảnh Trang Bị Cam25
Đá Đột Phá - Sơ75

C. Nạp định mức 3

Thời gian mở: Ngày thứ 6 mở máy chủ.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp 1 Lần 80 kim cương Quà Đá Quý ngẫu nhiên2
Đá Tinh Luyện - Sơ5
Nạp 1 Lần 200 kim cương Quà Đá Quý ngẫu nhiên4
Đá Tinh Luyện - Sơ10
Nạp 1 Lần 400 kim cương Quà Đá Quý ngẫu nhiên6
Đá Tinh Luyện - Vừa5
Nạp 1 Lần 800 kim cương Quà Đá Quý ngẫu nhiên8
Đá Tinh Luyện - Vừa10
Nạp 1 Lần 2000 kim cương Quà Đá Quý ngẫu nhiên10
Đá Tinh Luyện - Cao8

3. Nạp mỗi ngày

Nội dung: Mỗi ngày, các Hero tham gia nạp đạt mốc 80 Kim Cương trở lên sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.

Thời gian mở: Từ ngày 1 đến ngày 7 mở máy chủ.

Điều kiệnQuàSố lượng
Nạp mỗi ngày trên 80 Kim CươngTúi chọn mảnh pet cam5
Đá đột phá-Sơ15
Vàng50000

4. X2 xu thi đấu

Nội dung: Tại mốc thời gian chỉ định, Hero sẽ được X2 Xu thi đấu.

Thời gian mở: Từ ngày 2 đến ngày 3 mở máy chủ.

Điều kiệnQuàSố lượng
Online từ 12h - 14hX2 Xu thi đấu
Online từ 18h - 21h

5. Tăng cấp nhận thưởng

Nội dung: Các Hero tăng cấp đến mức chỉ định sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.

CấpQuàSố lượng
10Vé rút thẻ pet1
Túi luyện bắn sơ3
Vàng8888
12Tâm hỏa ma tinh1
Túi chỉ huy sơ3
Kim cương100
15Vé rút thẻ pet1
Thẻ EXP VIP lam1
Túi tất sát sơ3
18Gói mảnh bảo vật2
Túi luyện bắn sơ3
Kim cương100
20Gói mảnh bảo vật2
Túi chỉ huy trung3
Kim cương100
22Đá đột phá-Sơ50
Túi tất sát trung3
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Kim cương150
25Thẻ EXP VIP đỏ1
Đá đột phá-Sơ50
Túi chọn mảnh trang bị tím3
Kim cương150
30Thuốc thức tỉnh pet - Sơ30
Túi luyện bắn cao3
Túi mảnh trang bị cam ngẫu nhiên3
Kim cương200
35Thẻ EXP VIP vàng1
Nhẫn cuồng bạo1
Túi chỉ huy3
Kim cương300
38Thuốc thức tỉnh pet - Cao20
Túi tất sát trung3
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Kim cương300
40Thẻ EXP VIP vàng1
Đá tinh luyện - Trung10
Túi chọn mảnh trang bị cam3
Kim cương400
45Giáp tinh kim1
Túi chỉ huy siêu3
Kim cương500

6. Sự kiện thi đấu

Nội dung: Các Hero tham gia thi đấu đạt mốc trận thắng chỉ định sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Số trận thắngQuàSố lượng
Thắng 5 trậnTúi Mảnh Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên1
Túi Mảnh Pet Ngẫu Nhiên1
Xu Thi Đấu100
Thắng 10 trậnTúi Mảnh Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên2
Túi Mảnh Pet Ngẫu Nhiên2
Xu Thi Đấu100
Thắng 15 trậnTúi Mảnh Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên3
Túi Mảnh Pet Ngẫu Nhiên3
Xu Thi Đấu100
Thắng 20 trậnTúi Mảnh Trang Bị Tím Ngẫu Nhiên4
Túi Mảnh Pet Ngẫu Nhiên4
Xu Thi Đấu100
Thắng 30 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên1
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên1
Xu Thi Đấu200
Thắng 40 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên2
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên2
Xu Thi Đấu200
Thắng 50 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên3
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên3
Xu Thi Đấu200
Thắng 60 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên4
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên4
Xu Thi Đấu200
Thắng 70 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên5
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên5
Xu Thi Đấu200
Thắng 80 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên6
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên6
Xu Thi Đấu200
Thắng 90 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên7
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên7
Xu Thi Đấu200
Thắng 100 trậnTúi Mảnh Trang Bị Cam Ngẫu Nhiên8
Túi Mảnh Pet Cam Ngẫu Nhiên8
Xu Thi Đấu200

7. Tiêu tích lũy

Nội dung: Các Hero tham gia sử dụng Kim Cương đạt mức chỉ định sẽ nhận được nhiều phần qua hấp dẫn.

Thời gian mở: Từ ngày 2 đến ngày 5 mở máy chủ.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Tiêu Tích Lũy 1000 kim cương Mảnh pet - ArLong cuồng bạo20
Đá sinh lực cấp 13
Đá tấn công cấp 13
Đá phòng thủ cấp 13
Tiêu Tích Lũy 2000 kim cương Mảnh pet - ArLong cuồng bạo40
Đá sinh lực cấp 23
Đá tấn công cấp 23
Đá phòng thủ cấp 23
Tiêu Tích Lũy 4000 kim cương Mảnh pet - Lãnh chúa sói xám20
Đá sinh lực cấp 32
Đá tấn công cấp 32
Đá phòng thủ cấp 32
Tiêu Tích Lũy 6000 kim cương Mảnh pet - Lãnh chúa sói xám30
Đá sinh lực cấp 33
Đá tấn công cấp 33
Đá phòng thủ cấp 33
Tiêu Tích Lũy 9000 kim cương Mảnh pet - Lãnh chúa sói xám40
Đá sinh lực cấp 42
Đá tấn công cấp 42
Đá phòng thủ cấp 42
Tiêu Tích Lũy 12000 kim cương Mảnh pet - Lãnh chúa sói xám50
Đá sinh lực cấp 51
Đá tấn công cấp 51
Đá phòng thủ cấp 51
Tiêu Tích Lũy 15000 kim cương Thú cưỡi Ngựa lửa địa ngục1
Đá sinh lực cấp 52
Đá tấn công cấp 52
Đá phòng thủ cấp 52

8. Vòng quay may mắn

Nội dung: các Hero dùng 50 kim cương để nhận 1 lần quay, mỗi lần quay nhận 1 lần thưởng, có tỉ lệ nhận vật phẩm có giá trị khủng. Quay thưởng có thể được tích điểm, các Hero đạt đủ điểm có thể thêm phần thưởng.

Thời gian mở: Từ ngày 4 đến ngày 6 mở máy chủ.

Phần thưởng:

Vật phẩmSố lượng
Tủi mảnh thú cưỡi1
Tinh hoa thú cưỡi10
Tinh hoa thú cưỡi20
Hoa kẹo mút2
Doughnut5
Mảnh thú cưỡi thông dụng10
Túi mảnh thú cưỡi10
Pet - Xạ thủ1

Quà tích điểm:

Mốc điểmQuà tích điểmSố lượng
30Mảnh thú cưỡi thông dụng10
Vàng18888
100Tinh hoa thú cưỡi25
Mảnh thú cưỡi thông dụng15
Vàng38888
200Tinh hoa thú cưỡi50
Mảnh thú cưỡi thông dụng30
Vàng58888
350Tinh hoa thú cưỡi75
Mảnh thú cưỡi thông dụng50
Vàng88888
600Mảnh Chip Máy Đào1
Mảnh thú cưỡi thông dụng50
Vàng128888

9. Shop giảm giá

Thời gian mở: Ngày thứ 2 và 3 + ngày thứ 5 và 6 khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, trong shop sẽ bán giảm giá các vật phẩm giá trị sau

Vật phẩmGiá (Kim Cương)Số lần mua
Túi Chọn Mảnh Pet Cam 14820
Quà Giới Hạn Cường Hóa 1485
Túi Mảnh Thú Cưỡi 11650
Túi kỹ năng (Lục, có thể chọn) 11220

10. Giảm giá Kết Hôn

Thời gian mở: Từ ngày 3 đến ngày 5 mở máy chủ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hero kết hôn sẽ được giảm 20% giá làm lễ.

11. Tăng lực chiến vĩnh viễn

Nội dung: Các Hero đạt mốc lực chiến chỉ định sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Lực chiến đạt 10kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi luyện bắn sơ3
Túi tất sát sơ3
Lực chiến đạt 15kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi chỉ huy sơ3
Túi di chuyển sơ3
Lực chiến đạt 20kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi tụ lực sơ3
Túi chiến thuật sơ3
Lực chiến đạt 25kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi luyện bắn sơ5
Túi tất sát sơ5
Lực chiến đạt 30kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi chỉ huy sơ5
Túi di chuyển sơ5
Lực chiến đạt 40kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị tím5
Túi tụ lực sơ5
Túi chiến thuật sơ5
Lực chiến đạt 50kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam3
Túi luyện bắn trung3
Túi tất sát trung3
Lực chiến đạt 60kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam3
Túi chỉ huy trung3
Túi di chuyển trung3
Lực chiến đạt 75kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam3
Túi tụ lực trung3
Túi chiến thuật trung3
Lực chiến đạt 90kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam5
Túi luyện bắn trung5
Túi tất sát trung5
Lực chiến đạt 105kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam5
Túi chỉ huy trung5
Túi di chuyển trung5
Lực chiến đạt 120kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam5
Túi tụ lực trung5
Túi chiến thuật trung5
Lực chiến đạt 140kVé rút thẻ pet1
Túi chọn mảnh trang bị cam5
Túi luyện bắn trung8
Túi tất sát trung8

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Hero có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về GunPow 3D tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến GunPow 3D , Hero vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.