Hướng dẫn

‹ Quay lại

TÍNH NĂNG KỸ NĂNG ĐỒNG HÀNH

Kỹ năng đồng hành nằm trong mục Kỹ năng – Kỹ năng đồng hành.

Kích hoạt kỹ năng sẽ tăng sức mạnh tùy theo NPC. Tăng độ thân thiện NPC (bằng cách tặng quà NPC) sẽ mở giới hạn kỹ năng.

Các nguyên liệu để tăng cấp kỹ năng có thể kiếm được thông qua nhiệm vụ hằng này, sự kiện hoặc mua trong shop.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Hero có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về GunPow 3D tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến GunPow 3D , Hero vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.