Tham gia ngay

Xin chào các Hero,

Để hỗ trợ các Hero trên con đường chinh phục thế giới GunPow 3D, GunBoss đem đến những sự kiện với nhiều phần quà hấp dẫn cho các Hero tham gia nhận thưởng.


Diễn ra: Từ 0h00 ngày 20/12 đến 23h59 ngày 26/12
Phạm vi áp dụng: Máy chủ Hero 1 đến Hero 9


1. NẠP LẦN ĐẦU MỖI NGÀY

Thời gian mở: Từ 0h00 ngày 20/12 đến 23h59 ngày 26/12

Nội dung: Mỗi ngày các Hero tham gia nạp mốc 80 Kim Cương trở lên sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn với thông tin chi tiết sau:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp lần đầu mỗi ngàyTúi chọn mảnh trang bị cam10
Đá đột phá-Sơ100
Vàng200000

2. NẠP TÍCH LŨY

Nội dung: Các Hero nạp Kim Cương đạt mốc chỉ định sẽ nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

A. Nạp tích lũy 1

Thời gian mở: 20.12 - 22.12

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp tích lũy 80 Kim CươngMảnh Khắc Tinh Tội Ác5
Rương Đá Lv310
Kim cương80
Nạp tích lũy 200 Kim CươngMảnh Khắc Tinh Tội Ác10
Thuốc Thức Tỉnh-Pet-Sơ50
Kim cương100
Nạp tích lũy 680 Kim CươngMảnh Khắc Tinh Tội Ác20
Giáo trình Thầy Luyện Thú150
Kim cương238
Nạp tích lũy 1280 Kim CươngMảnh Khắc Tinh Tội Ác40
Đá Đột Phá-Trung999
Kim cương588
Nạp tích lũy 3280 Kim CươngMảnh Khắc Tinh Tội Ác100
Đá Tinh Luyện-Cao50
Kim cương1288

B. Nạp tích lũy 2

Thời gian mở: 23.12 - 24.12

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp tích lũy 80 Kim CươngMảnh Thú Cưỡi Thông Dụng30
Thuốc Tăng Thú Cưỡi15
Kim cương80
Nạp tích lũy 200 Kim CươngTúi Mảnh Thú Cưỡi40
Tinh Hoa Thú Cưỡi50
Kim cương100
Nạp tích lũy 680 Kim CươngMảnh Thú Cưỡi Thông Dụng200
Tinh Hoa Thú Cưỡi288
Kim cương238
Nạp tích lũy 1280 Kim CươngTúi Mảnh Thú Cưỡi250
Thú Tinh-Cao188
Kim cương588
Nạp tích lũy 3280 Kim CươngMảnh Thú Cưỡi Thông Dụng400
Thú Tinh-Cao588
Kim cương1288

C. Nạp tích lũy 3

Thời gian mở: 25.12 - 26.12

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp tích lũy 80 Kim CươngTúi Chọn Mảnh Trang Bị Cam10
Đá Đột Phá-Trung150
Kim cương80
Nạp tích lũy 200 Kim CươngTúi Chọn Mảnh Trang Bị Cam15
Thuốc Thức Tỉnh-Pet-Sơ200
Kim cương100
Nạp tích lũy 680 Kim CươngTúi Chọn Mảnh Trang Bị Cam20
Giáo trình Thầy Luyện Thú100
Kim cương238
Nạp tích lũy 1280 Kim CươngTúi Chọn Mảnh Trang Bị Cam40
Đá Tinh Luyện-Cao30
Kim cương588
Nạp tích lũy 3280 Kim CươngTúi Chọn Mảnh Trang Bị Cam100
Túi Bài Tarot50
Kim cương1288

3. NẠP LIÊN TỤC

Thời gian mở: Từ ngày 20/12 đến ngày 26/12

Nội dung: Mỗi ngày các Hero tham gia nạp mốc 80 Kim Cương trở lên sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn với thông tin chi tiết sau:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp liên tục 1 ngày (tối thiểu 80 Kim Cương)Túi Chọn Mảnh Pet Cam10
Thuốc Thức Tỉnh-Pet-Sơ30
Đá Đột Phá-Sơ200
Nạp liên tục 2 ngày (tối thiểu 80 Kim Cương)Túi Chọn Mảnh Pet Cam15
Giáo trình thầy luyện thú30
Rương Đá Lv33
Nạp liên tục 3 ngày (tối thiểu 120 Kim Cương)Túi Chọn Mảnh Pet Cam20
Thuốc Thức Tỉnh-Pet-Sơ50
Rương Đá Lv33
Nạp liên tục 4 ngày (tối thiểu 200 Kim Cương)Túi chọn mảnh trang bị cam20
Thuốc Thức Tỉnh-Pet-Sơ50
Rương Đá Lv35
Quà Siêu Cấp - Nạp liên tục 4 ngàyTúi chọn mảnh trang bị cam30
Đá Đột Phá-Trung100
Kim cương388

4. TIÊU TÍCH LŨY

Thời gian mở: 24/12 - 26/12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hero tích lũy sử dụng Kim Cương đạt mốc chỉ định sẽ nhận được nhiều phần quà khủng.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Tiêu tích lũy 500 Kim CươngMảnh Khắc Tinh Tội Ác5
Đá đột phá-Trung150
Vé may mắn2
Kim cương100
Tiêu tích lũy 1000 Kim CươngMảnh Hiệp Sĩ Không Gian10
Thuốc thức tỉnh pet-Sơ100
Vé may mắn3
Kim cương188
Tiêu tích lũy 1500 Kim CươngMảnh Khắc Tinh Tội Ác15
Đá đột phá-Trung200
Vé may mắn5
Kim cương288
Tiêu tích lũy 2000 Kim CươngMảnh Hiệp Sĩ Không Gian20
Đá tinh luyện-Cao20
Vé may mắn10
Kim cương388
Tiêu tích lũy 3000 Kim CươngMảnh Khắc Tinh Tội Ác25
Đá đột phá-Trung150
Vé may mắn15
Kim cương488
Tiêu tích lũy 4000 Kim CươngMảnh Hiệp Sĩ Không Gian30
Thuốc tăng thú cưỡi10
Vé may mắn20
Kim cương588
Tiêu tích lũy 5000 Kim CươngMảnh Khắc Tinh Tội Ác50
Bài Tarot20
Vé may mắn30
Kim cương688

5. VÒNG QUAY MAY MẮN

Nội dung: các Hero dùng 50 kim cương để nhận 1 lần quay, mỗi lần quay nhận 1 lần thưởng, có tỉ lệ nhận vật phẩm có giá trị khủng. Quay thưởng có thể được tích điểm, các Hero đạt đủ điểm có thể thêm phần thưởng.

Thời gian mở: 21.12 - 24.12

Phần thưởng:

Vật phẩmSố lượng
Niên Thú1
Túi Bài Tarot1
Đá Tinh Luyện-Sơ10
Đá Đột Phá-Sơ50
Tinh Hoa Thú Cưỡi20
Túi Mảnh Thú Cưỡi5
Túi Mảnh Thú Cưỡi2
5 Mảnh Thú Cưỡi Thông Dụng10

Quà tích điểm:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Tích lũy 30 điểmMảnh Thú Cưỡi Thông Dụng10
Vàng18888
Tích lũy 100 điểmTinh Hoa Thú Cưỡi25
Mảnh Thú Cưỡi Thông Dụng15
Vàng38888
Tích lũy 200 điểmTinh Hoa Thú Cưỡi50
Mảnh Thú Cưỡi Thông Dụng30
Vàng58888
Tích lũy 350 điểmTinh Hoa Thú Cưỡi75
Mảnh Thú Cưỡi Thông Dụng50
Vàng88888
Tích lũy 600 điểmMảnh Khắc Tinh Tội Ác50
Mảnh Thú Cưỡi Thông Dụng50
Vàng128888

6. SHOP GIẢM GIÁ

Thời gian mở: 25.12 - 26.12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, trong shop sẽ bán giảm giá các vật phẩm giá trị sau

Vật phẩmGiá (Kim Cương)Số lần mua
Túi Chọn Mảnh Trang Bị Cam5020
Quà Giới Hạn Cường Hóa365
Túi Mảnh Thú Cưỡi2030
Túi kỹ năng (Lục, có thể chọn)1020
Túi Nguyên Liệu Kĩ năng (Lam, có thể chọn)2520
Túi Nguyên Liệu Kĩ năng (Tím, có thể chọn)3220
Túi Kĩ năng NPC5810

7. X2 XU THI ĐẤU

Nội dung: Tại mốc thời gian chỉ định, Hero sẽ được X2 Xu thi đấu.

Thời gian mở: 20.12 - 22.12

Điều kiệnQuàSố lượng
Online từ 12h - 14hX2 Xu thi đấu
Online từ 18h - 20h

8. X2 TỶ LỆ PET CAM

Thời gian mở: 20.12 - 22.12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hero sẽ được x2 tỷ lệ ra pet cam.

9. ĐĂNG NHẬP LIÊN TỤC

Thời gian mở: 20.12 - 26.12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hero đăng nhập vào game đạt ngày chỉ định sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Ngày 1Người Tuyết5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Kim cương50
Túi Bất Ngờ Npc3
Ngày 2Người Tuyết5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Túi bất ngờ NPC5
Túi kĩ năng NPC3
Ngày 3Người Tuyết5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Túi bất ngờ NPC5
Kim cương100
Ngày 4Người Tuyết5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Túi bất ngờ NPC5
Túi kĩ năng NPC3
Ngày 5Người Tuyết5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Túi bất ngờ NPC5
Kim cương150
Ngày 6Người Tuyết5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Túi bất ngờ NPC5
Túi kĩ năng NPC3
Ngày 7Người Tuyết5
Túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên5
Túi bất ngờ NPC5
Kim cương150

10. NGÀY HỘI SÔI ĐỘNG

Thời gian mở: 21.12 - 24.12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Các Hero tham gia đạt đủ yêu cầu nhiệm vụ đề ra sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Nhiệm vụVật phẩmSố lượng
Online 10 phútĐiểm Sôi động50
Tiêu hao 200 thể lựcĐiểm Sôi động50
Tặng bạn bè thể lực 5 lầnĐiểm Sôi động50
Phái pet 3 lầnĐiểm Sôi động50
Vượt ải 8 sinh tồnĐiểm Sôi động50
Tham gia PvP 5 trậnĐiểm Sôi động100
Hoàn thành 3 nhiệm vụ công hộiĐiểm Sôi động50
Nạp 60 kim cương trở lênĐiểm Sôi động200
Hoàn thành 2 lần phó bản tổ độiĐiểm Sôi động80
Tiêu 200 kim cươngĐiểm Sôi động80
Tham gia BOSS Thế Giới 2 lầnĐiểm Sôi động80
Tham gia suối nước nóng công hội 1 lầnĐiểm Sôi động50

11. NGÀY HỘI PET

Thời gian mở: 21.12 - 24.12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Các Hero tham gia đổi điểm năng động sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Đổi 100 điểm sôi độngThuốc thức tỉnh pet - Sơ10
Đổi 100 điểm sôi độngGiáo trình thầy luyện thú5
Đổi 120 điểm sôi độngThức ăn pet-Cao10
Đổi 150 điểm sôi độngThuốc thức tỉnh pet - Cao5
Đổi 200 điểm sôi độngKim cương100
Đổi 350 điểm sôi độngVé pet1
Đổi hết các mốc trênTúi chọn mảnh pet cam10

12. NGÀY HỘI TRANG BỊ

Thời gian mở: 21.12 - 24.12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Các Hero tham gia đổi điểm năng động sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Đổi 100 điểm sôi độngTinh hoa thú cưỡi25
Đổi 120 điểm sôi độngĐá đột phá-Trung20
Đổi 200 điểm sôi độngKim cương100
Đổi 200 điểm sôi độngTúi bài Tarot2
Đổi 200 điểm sôi độngĐá đột phá-Sơ100
Đổi 200 điểm sôi độngQuà cảm ơn10
Đổi hết các mốc trênTúi mảnh trang bị cam25

13. NGÀY HỘI ĐÁ QUÝ

Thời gian mở: 21.12 - 24.12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Các Hero tham gia đổi điểm năng động sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Đổi 150 điểm sôi độngĐá tấn công lv31
Đổi 150 điểm sôi độngĐá sinh lực lv31
Đổi 150 điểm sôi độngĐá phòng thủ lv31
Đổi 200 điểm sôi độngKim cương100
Đổi 200 điểm sôi độngĐá tinh luyện-Sơ10
Đổi 220 điểm sôi độngQuà cảm ơn5
Đổi hết các mốc trênĐá tấn công lv51

14. NGÀY HỘI THÚ CƯỠI

Thời gian mở: 21.12 - 24.12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Các Hero tham gia đổi điểm năng động sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Đổi 150 điểm sôi độngThú tinh-Cao5
Đổi 150 điểm sôi độngĐá tinh luyện-Cao2
Đổi 150 điểm sôi độngThuốc đổi màu thời trang1
Đổi 200 điểm sôi độngThuốc đổi màu da1
Đổi 200 điểm sôi độngThuốc tăng thú cưỡi2
Đổi 220 điểm sôi độngThuốc thể lực bí ẩn1
Đổi hết các mốc trênTim bầu trời1

15. GIẢM GIÁ KẾT HÔN

Thời gian mở: Từ ngày 22/12 - 24/12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hero kết hôn sẽ được giảm 20% giá làm lễ.

16. NGƯỜI TUYẾT ĐỔI QUÀ

Thời gian mở: 20.12 - 26.12

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Các Hero thu thập số lượng Người Tuyết theo công thức chỉ định sẽ đổi được nhiều vật phẩm hấp dẫn.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Thu thập 1 Người TuyếtVàng1000
Thu thập 1 Hộp KẹoVàng1000
Thu thập 1 Kẹo NoelVàng1000
Thu thập 5 Người Tuyết
Thu thập 5 Hộp Kẹo
Thu thập 5 Kẹo Noel
Đá đột phá-Sơ50
Thu thập 5 Người Tuyết
Thu thập 5 Hộp Kẹo
Thu thập 5 Kẹo Noel
Túi bài tarot1
Thu thập 200 Người Tuyết
Thu thập 200 Hộp Kẹo
Thu thập 200 Kẹo Noel
Giày Thánh Ma (Vĩnh viễn)1
Thu thập 400 Người Tuyết
Thu thập 400 Hộp Kẹo
Thu thập 400 Kẹo Noel
Áo + Quần Thánh Ma (Vĩnh viễn)1
Thu thập 200 Người Tuyết
Thu thập 200 Hộp Kẹo
Thu thập 200 Kẹo Noel
Đầu Thánh Ma (vĩnh viễn)1
Thu thập 300 Người Tuyết
Thu thập 300 Hộp Kẹo
Thu thập 300 Kẹo Noel
Nón Halloween (Vĩnh viễn)1

CÁC CÁCH NHẬN NGƯỜI TUYẾT:

Vượt Ải thường, Ải tinh anhNgười Tuyết
Tham gia PvP
Phái pet, phó bản đơn, phó bản tổ độiHộp Kẹo
Sinh tồn, BOSS thế giới, BOSS guildKẹo Noel
Đổi 10 Kim CươngNgười Tuyết + Hộp Kẹo + Kẹo Noel

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Hero có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về GunPow 3D tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến GunPow 3D , Hero vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.